-เพราะเราพร้อมคิดค้น ออกแบบจากปัญหาสำคัญและเร่งด่วนขององค์กรตั้งแต่
ระดับรายหลักสูตรจนถึงระดับโปรแกรมฝึกอบรม
-เพราะเราพร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในด้านการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถ ที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดอย่างที่ปรึกษาในฐานะ

Corporate Development Solution Designer & Provider

Our Professional Solutions For Your Destination & Direction

เราพร้อมร่วมสร้างแนวทาง กระบวนการในระดับมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นที่จุดหมายปลายทางและทิศทางที่แท้จริงขององค์กรเป็นหัวใจสำคัญ

Industry Insights

ธุรกิจ Retail01

ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจLeasing

ธุรกิจเช่า-ซื้อ

ธุรกิจยานยนต์01

ธุรกิจยานยนต์

ธุรกิจEnergy01

ธุรกิจพลังงาน

ธุรกิจinsurance-01

ธุรกิจประกันภัย

ธุรกิจReal estate-01

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจConstruction-01

ธุรกิจก่อสร้าง

ธุรกิจ-food & beverage-01

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

iPlus : WE ARE THE NEW GENERATION OF CORPORATE DEVELOPMENT SOLUTION PROVIDER

In-depth , Insight , Intelligence to Increase Value Infinitely

.