-เพราะเราพร้อมคิดค้น ออกแบบจากปัญหาสำคัญและเร่งด่วนขององค์กรตั้งแต่ระดับรายหลักสูตรจนถึงระดับโปรแกรมฝึกอบรม
-เพราะเราพร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถ ที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุดอย่างที่ปรึกษาในฐานะ
Corporate Development Solution Provider

ทำไมต้อง iPlus

– เพราะเราพร้อมคิดค้น ออกแบบจากปัญหาสำคัญและเร่งด่วน
ขององค์กรตั้งแต่ระดับรายหลักสูตรจนถึงระดับโปรแกรมฝึกอบรม

– เพราะเราพร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในการฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพขีดความสามารถ ที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุด
อย่างที่ปรึกษาในฐานะ

Corporate Development Solution Provider

Our Professional Solutions For Your Destination & Direction

เราพร้อมร่วมสร้างแนวทาง กระบวนการในระดับมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นที่จุดหมายปลายทางและทิศทางที่แท้จริงขององค์กรเป็นหัวใจสำคัญ

หลักสูตรแนะนำ
In-House Training

หลักสูตรแนะนำ
i3 Program

Industry Insights

ธุรกิจ Retail01

ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจLeasing

ธุรกิจเช่า-ซื้อ

ธุรกิจยานยนต์01

ธุรกิจยานยนต์

ธุรกิจEnergy01

ธุรกิจพลังงาน

ธุรกิจinsurance-01

ธุรกิจประกันภัย

ธุรกิจReal estate-01

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจConstruction-01

ธุรกิจก่อสร้าง

ธุรกิจ-food & beverage-01

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

iPlus : WE ARE THE NEW GENERATION OF CORPORATE DEVELOPMENT SOLUTION PROVIDER

In-depth , Insight , Intelligence to Increase Value Infinitely

iPlus : WE ARE THE NEW GENERATION OF CORPORATE DEVELOPMENT SOLUTION PROVIDER
In-depth , Insight , Intelligence to Increase Value Infinitely