หลักสูตรอบรมด้าน เทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน

หลักสูตรอบรมด้าน HR for non HR

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus

Tel. 02-883-0461