กลยุทธ์การแสวงหาโอกาสทางการตลาดและการนำเสนอขาย

กลยุทธ์การแสวงหาโอกาสทางการตลาดและการนำเสนอขาย

กลยุทธ์การแสวงหาโอกาสทางการตลาดและการนำเสนอขาย

Workshop: กลยุทธ์การแสวงหาโอกาสทางการตลาดและการนำเสนอขาย

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน / 6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

การเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องสามารถสร้างรายได้ที่มีระบบ และมียอดขายต่อเนื่อง ทำอย่างไรให้เกิดยอดขาย ทำอย่างไรให้เกิดรายได้เหล่านั้น ทำอย่างไรเพื่อจะมียอดขายอย่างต่อเนื่อง มีกลยุทธ์ในการหาโอกาสเพื่อหาลูกค้าใหม่ ช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ เพื่อสร้างยอดขายให้มีและเพิ่มตลอดไป ซึ่งต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายจากสภาพตลาดและคู่แข่งขันที่มากขึ้นทุกขณะ

นี่คือหลักสูตรที่รวบรวมกลยุทธ์เทคนิคการขายที่จะทำให้สามารถสร้างยอดขาย โดยเน้นการทำ Workshop เพื่อสร้างและกำหนดกลยุทธ์ในการแสวงหาโอกาส และสามารถปิดการขายสร้างรายได้ให้กับองค์กรได้ โดยมีเทคนิคดีๆที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนในการสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมาย เพื่อสามารถเปิด และปิดการขายได้อย่างกระชับในระยะเวลาอันสั้น เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับองค์กรและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 • เพื่อได้รับเทคนิคการแสวงหาโอกาสในการขาย สร้างรายได้ได้ทันใจ
 • เพื่อสามารถใช้เทคนิคในการสร้างความต้องการให้ลูกค้าอยากซื้อ
 • เพื่อได้รับเทคนิคการเก็บข้อมูลที่ใช้เบื้องต้นก่อนที่จะขาย
 • ได้รับเทคนิคการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่จะขายได้หรือไม่
 • ได้รับการเทคนิคและการฝึกฝนสู่การเป็นสุดยอดนักขาย

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

 • เทคนิคการใช้ Inside-Consultant เพื่อหาโอกาสที่คาดไม่ถึง
 • เทคนิคแสวงหาโอกาสการขาย ODOP
 • เทคนิคการนำเสนอโดยใช้ Feature & Benefit ที่จะทำให้ลูกค้าอยากซื้อ
 • เทคนิคการเก็บข้อมูลเบื้องต้นด้วย SPA
 • เทคนิคการวิเคราะห์ความเป็นไปได้องโอกาสในการขาย
 • เทคนิคการปิดการขายที่ทำให้ลูกค้าพอใจที่จะจ่าย
 • บรรยายสรุปหลัก และถาม-ตอบ

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ผู้บริหารระดับสูง
 2. ผู้จัดการระดับ Middle Management ฝ่ายขาย/ฝ่ายตลาดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลลูกค้า
 3. หัวหน้างาน และบุคลากร ฝ่ายขาย/ฝ่ายตลาดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลลูกค้า

 

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus