ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

 • Role :
 • Website :
 • Experience :
 • Specialist in :

» การศึกษา

 • D Management, American University of Human Sciences, U.S.A.
 • ปริญญาเอก ด้านการบริหารธุรกิจ,  สหรัฐอเมริกา
 • MBA พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต,  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต,  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

» ประสบการณ์การทำงาน     

 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมพนักงานขาย – บริษัท ยิลเลตต์ประเทศไทย จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการขาย – บริษัท เป๊ปซี่โคล่า อินเตอร์เนชั่นแนล เซ้าท์อีสเอเชีย จำกัด
 • ผู้จัดการภาค – บริษัท พร๊อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จำกัด (พี แอนด์ จี)
 • ผู้จัดการทั่วไป สายงานการขาย – บริษัท ทีโอเอ จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป – บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

» ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • รองผู้อำนวยการการขาย – บริษัท โอสถสภา จำกัด
 • รับผิดชอบทีมงานขายตลาดเครื่องดื่ม ซึ่งจัดจำหน่ายสินค้า ลิโพวิตัน-ดี, เอ็ม 150, ฉลาม, .357 แมกนั่ม, เครื่องดื่มเกลือแร่เอ็มสปอร์ต, น้ำดื่มวีวอง, ลูกอมโอเล่, Shark Coolbite, M-Max, Hang, น้ำชาเขียว นะมาชะ (Kirin), เครื่องดื่มบำรุงสมอง Peptein, ผลิตภัณฑ์อุทัยทิพย์, ยาอมโบตัน  ฯลฯ

» การฝึกอบรมและการทำงานในต่างประเทศ

 • Team Sales Manager Program, Pepsi-Cola Detriot Michigan, USA
 • Customer Business Development Training Program, Procter & Gamble and Walmart Arkansas, U.S.A.

» ประสบการณ์การบรรยาย และกิจกรรมพิเศษ

 • สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 • วิทยากรสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น
 • อาจารย์พิเศษและวิทยากร หลักสูตรปริญญาเอกและปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ที่ปรึกษา สถาบัน Pro Slaes Academy
 • วิทยากร In-House และที่ปรึกษา องค์กรรัฐวิสาหกิจ  ธนาคาร  บริษัทจำกัดและมหาชน
 • ผู้แปลและเรียบเรียง หนังสือการบริหารของสำนักพิมพ์ดอกหญ้า เช่น  บิ๊กไอเดียการบริหารจากวอลล์สตรีท,  วิธีจัดการกับเจ้านาย  ฯลฯ

ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา-Marketing-40 ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา-Marketing-41