อาจารย์ พากร อัตตนนท์

อาจารย์ พากร อัตตนนท์

 • Role :
 • Website :
 • Experience :
 • Specialist in :

Education

 • ปริญญาโท การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

» ประกาศนียบัตร

 • Quantum Leap : HarvEker’s Signature Program
 • Life Coaching Practitioner : Thailand Coaching Academy
 • Customer Service Trainer : Signature Worldwide
 • Train the Trainers : Blair Singer’s Signature Program
 • Train the Trainers : Thai Airways’s Specially Designed Course

» ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการ – บริษัท แอตต้า9 เทรนนิ่ง จำกัด
 • ครูฝึกอบรมและหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน – บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ประสานงานกรุ๊ปทัวร์ – โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์

» ตำแหน่งหน้าที่พิเศษ

 • ผู้เชี่ยวชาญและผู้ดำเนินการประจำรายการ Gayle Image Maker TV Program
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริการของพนักงานต้อนรับ ศาลอาญา
 • ที่ปรึกษาพิเศษ สถาบัน Service Excellency Training
 • โค้ชด้านการบริการโครงการ Customer Champion บริษัท วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย จำกัด
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

» องค์กรที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร  อาทิเช่น

 • สำนักงานศาลยุติธรรม, ศาลอาญา
 • สำนักงานสาธารณสุข
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี, เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารเกียรตินาคิน
 • Toyota, Volvo, Honda Trading
 • การบินไทย, สายการบินนกแอร์
 • Bitec
 • Elabram Systems
 • Peerapat Technology
 • CDG
 • Chia Tai
 • อื่นๆ อีกมากมาย

อาจารย์พากร อัตตานนท์

อาจารย์พากร อัตตานนท์

อาจารย์พากร อัตตานนท์

อาจารย์พากร อัตตานนท์

อาจารย์พากร อัตตานนท์

» หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ