อาจารย์พิศิษฐ์ โชคปรีชา

อาจารย์พิศิษฐ์ โชคปรีชา

  • Role :
  • Website :
  • Experience :
  • Specialist in :

การศึกษา

▪  ระดับปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

» ตำแหน่งงานปัจจุบัน

▪  ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

▪  ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท International Quality Management (IQM)

▪  วิทยากรที่ปรึกษา บริษัท Golden Mind Service (GMS)

▪  วิทยากรที่ปรึกษา บริษัท Strategic Business Development Center (SBDC)

▪  ปัจจุบัน ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร  ทั้งของภาครัฐและเอกชน บริการให้คำปรึกษา และเป็นวิทยากร / ผู้นำสัมมนา

» หน่วยงานที่ได้รับเชิญไปบรรยาย  อาทิเช่น

▪  กระทรวงพลังงานและสิ่งแวดล้อม

▪  บริษัท โกลเดนท์ มายด์ เซอร์วิส

▪  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

▪  บริษัท DHL International

▪  ธนาคารแห่งประเทศไทย

▪  บริษัท แสนสิริ พร็อพเพอร์ตี้ พลัช

▪  องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

▪  สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

▪  บรรษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

▪  บริษัท ไทยออยล์

▪  สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม

▪  บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

▪  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

▪  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต

▪  สถาบันไทย – เยอรมัน

▪  บริษัท ซัมซุง (ประเทศไทย)

▪  โรงพยาบาลยาสูบ

▪  บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง

▪  กรมการพัฒนาชุมชน

▪  บริษัท ไทยกูลิโกะ

▪  สำนักงาน กบข.

▪  บริษัท ซีเนคัลเลอร์ แลป

▪  ท่อส่งปิโตรเลียมไทย

▪  ฯลฯ

อ.พิศิษฐ์ โชคปรีชา

อ.พิศิษฐ์ โชคปรีชา

อ.พิศิษฐ์ โชคปรีชา

อ.พิศิษฐ์ โชคปรีชา

อ.พิศิษฐ์ โชคปรีชา