อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

 • Role :
 • Website :
 • Experience :
 • Specialist in :

» การศึกษา

 • Master of Business Administration (MBA) Central Missouri University, U.S.A.
 • Bachelor of Science in Agriculture (BSA) Major : Botany (Weed Control), University of The Philippines, College of Agriculture, Philippine

» ตำแหน่งงานปัจจุบัน         

 • ที่ปรึกษา บริษัท EBCI ด้านธุรกิจต่างประเทศ
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยสยาม
 • วิทยากร สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก  กระทรวงพาณิชย์, สมาคมสโมสรนักลงทุน
 • วิทยากรรับเชิญภาคเอกชน

» ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง  (2545 – 2550)
 • ที่ปรึกษาธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  (2544 – 2549)
 • ผู้รับผิดชอบดูแล ศูนย์บริการธุรกิจส่งออกและนำเข้า ศูนย์สีลม  (2537)
 • เจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารระดับ V.P. (Assistant Vice President)  (2534)
 • ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาลุมพินี  (2531)
 • ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาสามแยกไฟฉาย  (2527)
 • วิทยากรศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (2521)
 • พนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (2518)
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (2511)

» เกียรติบัตร

 • 2524 – วิทยากรดีเด่น สายงานด้านต่างประเทศ
 • 2526 – กลุ่ม C. ดีเด่น
 • 2528 – คลังสมองดีเด่น เรื่อง “การปรับปรุงสลิปให้เป็นเอนกประสงค์”
 • 2531 – วิทยากรดีเด่น ประเภทเอกสารทางวิชาการดีเด่น
 • 2532 – วิทยากรดีเด่น ประเภทอุปกรณ์การสอนดีเด่น
 • 2533 – วิทยากรดีเด่นและยอดเยี่ยม

» การอบรมและสัมมนา

 • หลักสูตร Trade-Finance จาก ธนาคารในกลุ่ม ASEAN, Banking Council, Bankers Association of The Philippines
 • อบรมจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในหลักสูตร

–  การวิเคราะห์และการพิจารณาสินเชื่อ

–  การโอนเงินระหว่างประเทศ

–  วิธีการส่งออกและนำเข้า

–  Uniform Customers and Practice for Documentary Credits

–  Uniform Rules for Collection (URC 522)

–  เตรียมผู้จัดการ, เตรียมเป็นเจ้าหน้าที่บริหาร

–  ผู้จัดการมืออาชีพ

 • เทคนิคการเจรจาแก้ไขหนี้สินที่มีปัญหา
 • การวิเคราะห์งบการเงิน
 • การสัมมนาเรื่อง วิธีการปฏิบัติในการประนอมหนี้
 • อบรมเพื่อการเตรียมเป็นผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง

อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์