อาจารย์อักษร แจ่มศรี

อาจารย์อักษร แจ่มศรี

  • Role :
  • Website :
  • Experience :
  • Specialist in :

การศึกษา

▪  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

▪  วิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

» ประสบการณ์การทำงาน

▪  ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด

▪  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บริษัท อินซ์เคป คอนซูมเมอร์ มาร์เก็ตติ้งแอนด์ลอจิสติกส์ จำกัด

▪  ผู้จัดการฝ่ายธุรการบุคคล  บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด  (โรงกลั่นน้ำมันร่วมทุน)

▪  การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (มหาชน) และ บริษัท คาลเท็กซ์ ออยล์ (ไทยแลนด์) จำกัด

» ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

▪  กรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจ อิน-ค่อน และบริษัท อาสา แมนเนจเมนท์ จำกัด

▪  อาจารย์พิเศษ  วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาโทและปริญญาตรี  (พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน)

▪  ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บริษัท ทีเคเคโลจิสติกส์ จำกัด

▪  วิทยากรประจำ และวิทยากรรับเชิญ สถาบันทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

▪  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

▪  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

▪  บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

▪  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

▪  สถานบันฝึกอบรม  บริษัท ดับเบิล ดิจิสต์ จำกัด

▪  สถาบันสอนภาษา Elite

▪  บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

▪  บริษัท โทมัสไอเดีย จำกัด

▪  ฯลฯ

อาจารย์อักษร แจ่มศรี

 

อาจารย์อักษร แจ่มศรี

 

อาจารย์อักษร แจ่มศรี

อาจารย์อักษร แจ่มศรี

 

อาจารย์อักษร แจ่มศรี