อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร

อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร

  • Role :
  • Website :
  • Experience :
  • Specialist in :

การศึกษา

▪  ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

▪  ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเท็กซัส อาร์ลิงตั้น มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

▪  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

» ตำแหน่งงานปัจจุบัน

▪  Managing Director Wyncoast Logistics Company Limited

» ประสบการณ์การทำงาน

▪  Project Leader บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

▪  ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์  บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด

▪  ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ บริษัท ออตโต บ๊อก เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย จำกัด

▪  ผู้จัดการคลังสินค้า บริษัท ซับไมครอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

▪  ผู้จัดการคลังสินค้า บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

▪  วิศวกรโครงการ  บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

▪  วิศวกรโครงการ เอบีบี ดิสทรีบิวชั่น ลิมิเต็ด

▪  วิศวกรโครงการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

» ผลงานวิจัยและโครงการ

▪  นักวิจัยโครงการศึกษาและพัฒนาการจัดระบบโครงข่ายสายทางเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การขนส่งสินค้า ในจังหวัดชลบุรี  พ.ศ. 2552

▪  นักวิจัยโครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งสถานีการขนส่งสินค้า  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  พ.ศ. 2549

▪  ผู้อำนวยการโครงการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สินค้าทางรถไฟระหว่างนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับท่าเรือแหลมฉบัง  พ.ศ. 2548

อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร

อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร

อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร

อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร

อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร