เข็มทิศ นำทางHR ยุคใหม่ ที่ทันโลก

เข็มทิศ นำทางHR ยุคใหม่ ที่ทันโลก

ดีลอยท์ได้ทำการสำรวจและให้มุมมมองไว้ 2 มุม นั้นคือ

1. แนวโน้มและความสำคัญที่เพิ่มมากขึ้นที่เหล่าผู้บริหารมองเห็น

2. การโฟกัสถึงศักยภาพของ HR ว่าที่สุดแล้ว HR

มีความพร้อมหรือไม่กับแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นกับโลกยุคใหม่ (ภายในปี 2020)

และในการสำรวจเขาบอกว่ามีแนวโน้ม 10 อันดับที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้ว

HR พร้อมแล้วเหรอกับทิศทาง ทั้ง 10 แนวโน้มนี้

 

10 แนวโน้มที่กำลังจะเกิดกับองค์กรในยุคใหม่

1. วัฒนธรรมขององค์กรและความผูกพันธ์ขององค์กร

2. การขาดแคลนผู้นำและขาดการพัฒนาเรื่องของภาวะผู้นำในองค์กร

3. การพัฒนาคนไม่ทันตามเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ธุรกิจที่องค์กรได้วางเอาไว้

4. ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการบริหารผลงาน

5. แผนกำลังคนที่ตอบสนองกับไลฟ์ไตล์และสภาพสังคม

6. ธุรกิจที่กำลังเผชิญกับความซับซ้อนและการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น HR จึงถูกคาดหวังเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน

7. เมื่อ BIG DATA กลายเป็นเทรนด์สำคัญ

8. ในเมื่อไอทีและเทคโนโลยี ช่วยทำให้การใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ดังนั้นคนทำงานในยุคใหม่ก็ย่อมคาดหวังรูปแบบของการทำงานที่ยืดหยุ่นและง่ายเช่นเดียวกัน

9. ต้องอย่ามองข้ามข้อมูลบนโซเชียล

10. เครื่องจักรจะทดแทนกำลังคน

 

นอกเหนือจากผู้บริหารทั่วโลกตะหนักถึง 10 ข้อ แล้ว เขายังมีข้อเสนอแนะกลยุทธ์ที่จะแก้อาการเหล่านี้

 

4 กลยุทธ์ที่เป็นยาแก้อาการเหล่านี้ได้

1. กลยุทธ์ Leading

คือต้องสร้างและพัฒนาผู้นำ ที่ควรออกแบบการพัฒนาให้ได้ทั้งสาระและความสนุก

2. กลยุทธ์ Engaging

คือ HR ต้องรีบหากลยุทธ์ในการรักษาคนเก่าให้อยู่กับองค์กรนานๆ คือการสร้างความผูกพันในองค์กรมากขึ้น

3. กลยุทธ์ Reinventing

คือ HR ต้องสร้างและพัฒนาตนเองให้ตรงความคาดหวังและสร้างผลงานให้สุดยอด โดยไม่ทิ้ง ไอทีและเทคโนโลยี

4. กลยุทธ์ Reimagining

คือ การให้ความสำคัญในเรื่องทัศนคติ HR ควรมีการปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่และสามารถคาดเดาหรือจินตยาการถึงภาพในอนาคตได้

สรุป HR ต้องเป็นผู้นำ คือเดินนำองค์กร มิใช้วิ่งตามอนาคตขององค์กร

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ