About

เพราะการเรียนรู้และการพัฒนาสำหรับบุคลากรในองค์กรคือสิ่งจำเป็น

iplus-learning-consultative

 

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน และกำลังจะก้าวไปสู่อนาคตของทุกองค์กรนั้น  สิ่งที่ทุกองค์กรต้องเผชิญเหมือนกัน  คือ ความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่หลากหลายรูปแบบในโลกของธุรกิจ  การเสริมสร้างความรู้และการพัฒนาบุคลากรของแต่ละองค์กรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอมาและดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง  เพียงแต่การเรียนรู้จะเป็นในรูปแบบใด  เพื่อความถูกต้องและเหมาะสมตามการดำเนินงานขององค์กร  ตามสภาวการณ์ของแต่ละยุคสมัย  จึงเป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องค้นหา คัดเลือก และพิจารณาซึ่งความต้องการนั้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกองค์กรมีความพร้อมที่สุด สำหรับการรับมือกับทุกความท้าทายในอนาคต

แนวคิด และ แนวทางของ iPlus

“In-depth insight intelligence to increase value infinitely.”

ด้วยประสบการณ์ร่วม 10 ปี ของทีมทำงาน  ในด้านการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม  ( In-House Training ) ให้กับองค์กรต่างๆ  ในหลากหลายรูปแบบธุรกิจ  โดยจัดทำและพัฒนาหลักสูตรครอบคลุมในหัวข้อต่างๆ ทั้ง 3 ด้าน  ดังนี้

  • หลักสูตรด้าน Management
  • หลักสูตรด้าน HRM & HRD
  • หลักสูตรด้าน Marketing

เพื่อรองรับสำหรับทุกระดับการปฏิบัติงานในองค์กร  ตั้งแต่บุคลากรระดับต้นจนถึงผู้บริหารระดับสูงขององค์กร  โดย iPlus จัดฝึกอบรมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่ได้พิจารณามาอย่างเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละองค์กร  และยังมีบริการรับเชิญวิทยากรบรรยายในหัวข้อพิเศษโดยเฉพาะ  ในรูปแบบของ Guest Speaker

รวมถึงประสบการณ์ด้านงานโครงการที่ปรึกษา (Consulting Project) ที่ทางทีมทำงานได้รับผิดชอบในการนำเสนอรูปแบบ  แนวทาง  เครื่องมือและการทำงานทุกขั้นตอนของโครงการที่ปรึกษา

ด้วยแนวคิดที่ว่า หากเรายิ่งเข้าใจและเชี่ยวชาญกับสิ่งที่ต้องรับผิดชอบมากเท่าใด เราจะยิ่งสร้างสรรค์ผลงานและสิ่งดีดีได้มากขึ้นเท่านั้น  เราจึงมุ่งมั่นทำงานอย่างลึกซึ้ง  ประกอบด้วยข้อมูลและรายละเอียดที่ใกล้ชิด รูปแบบที่ชาญฉลาดเพื่อสรรค์สร้างคุณค่าให้แก่องค์กรของคุณให้พัฒนาต่อไปด้วยคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืนและไม่มีที่สิ้นสุด

“เราพร้อมสำหรับการร่วมคิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดเพื่อทุกการเรียนรู้ และพร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในด้านการฝึกอบรมสำหรับทุกองค์กร ในฐานะ “Management Solutions Creator

Vision

เป็นที่จดจำในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรม
เพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรให้มี Competency
ตรงกับทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

Mission

To Identify & Satisfy Your Unique Corporate Solution Requirements

Role

Corporate Development Agency

Values
P - Professional

มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความเป็นมืออาชีพ

L – Learning and Developer

มุ่งมั่นสร้าง และพัฒนาระบบบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรม ในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นระบบ

U – Utilize

ออกแบบเนื้อหาหลักสูตร ที่มีความเข้าใจง่าย และใช้ประโยชน์ในองค์กรได้อย่างแท้จริง

S - Service Design

“เพราะลูกค้า ของลูกค้า คือคนสำคัญ” เราจึงพร้อมออกแบบระบบการดูแลด้วยการทำงานที่เข้าใจทุกความต้องการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

ลูกค้าของเรา

เราได้มีส่วนร่วมในการ จัดทำยุทธศาสตร์ กำหนดกลยุทธ์ขององค์กร ให้กับกลุ่ม ธุรกิจ , กลุ่มราชการ , รัฐวิสาหกิจ และ องค์กรอิสระมากมาย ทั้งนี้เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการทำงานขององค์กรในแต่ละช่วงปี / จัดทำระบบการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการทำงานของฝ่ายบุคคลทั้งฝ่าย HRM และ HRD อย่างเป็นระบบ / จัดทำระบบพัฒนาองค์กร Organization Development เพื่อพัฒนาบุคคลากรในองค์กร / ร่วมจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆมาแล้วในทุกด้าน เช่น ในหลักสูตรด้าน Management / HRM&HRD / Marketing  เป็นต้น

ตัวอย่างหน่วยงานภาครัฐที่ใช้บริการจาก iPlus

ตัวอย่างหน่วยงานภาคเอกชนที่ใช้บริการจาก iPlus

กลุ่มธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก-จัดจำหน่าย

CJ Express1-01
Sakura01web
logowebs01
spicy disc

กลุ่มธนาคาร ลีสซิ่ง การเงิน ประกันภัย โรงพยาบาล อสังหาริมทรัพย์ ผู้ตรวจสอบบัญชี

ธนาคาร ลีสซิ่ง ประกัน โรงพยาบาล อสังหา ล่างซ้าย-04
THAI RE-1-01
Ausiris Futures-1-01
Centre Point-1-01
EASYBUY-1-01
กรุงไทยพานิชประกันภัย-1-01
sansiri
Allianz Worldwide Partners

กลุ่มยานยนต์ สายการบิน ขนส่งทางเรือ พลังงาน สื่อสาร อิเล็กโทรนิค การก่อสร้าง อุตสาหกรรมหนัก

สายการบิน ยานยนต์ พลังงาน ขนส่งทางเรือ ซ้ายล่าง00001-06
สายการบิน ยานยนต์ พลังงาน ขนส่งทางเรือ ขวาล่าง01-07
สายการบิน ยานยนต์ พลังงาน ขนส่งทางเรือ ซ้ายล่าง002-06
บขส
PTTOBA-1-01
PTT-1-01
TOSHIBA-1-01
YSS-1-01
Kubota01
บางจากไบโอฟูเอล
dimension data
sony
TGS-1-01

กลุ่มเครื่องสำอาง อาหาร การเกษตร อุปโภค-บริโภค

SIAMPOOLSUP-1-01