เชิญร่วมอบรมสัมมนา หลักสูตร HRD&HRM Strategy of the 21st Century

เชิญร่วมอบรมสัมมนา หลักสูตร HRD&HRM Strategy of the 21st Century

hrd&hrm-21

หลักสูตร HRD&HRM Strategy of the 21st Century
(การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลยุคใหม่)

วิทยากรโดย : ดร.รัฐ ธนาดิเรก

จำกัดที่นั่งเพียง 50 ท่านแรกที่สมัครพร้อมชำระเงินเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมการอบรม 6,000 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม Vat)

วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น

ณ โรงแรม Centara Grand @ CentralWorld