หลักสูตรอบรม : Effective Branding in The Digital Era (อ.ปริญญา ชุมรุม)

หลักสูตรอบรม : Effective Branding in The Digital Era (อ.ปริญญา ชุมรุม)

หลักสูตรอบรม : Effective Branding in The Digital Era (อ.ปริญญา ชุมรุม)

40

Lecture

30

Group Discussion

30

Workshop

หลักสูตรอบรม : การสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงในยุคดิจิทัล (Effective Branding in The Digital Era)

รูปแบบการอบรม : In-House Traing

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน / 6 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้รู้และเข้าใจถึงองค์ประกอบของแบรนด์
 2. ได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของแบรนด์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้าง และสื่อสารแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 3. ได้เรียนรู้ถึงกลยุทธ์การสร้าง และสื่อสารแบรนด์ผ่านการค้นหา/กำหนด/สร้างสรรค์ Brand Positioning ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้เกิดการจดจำง่าย ความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง

หัวข้อการอบรม :

 • รู้จัก และเข้าใจความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของแบรนด์ (TBWA Brand Model)
 • Why Branding? ทำไมจึงต้องสร้างแบรนด์
 • What is a BRAND? แบรนด์คืออะไรกันแน่
 • จริงหรือไม่ที่การสร้างแบรนด์ล้มเหลว เหตุเพราะพนักงานในองค์กรไม่เข้าใจเรื่องแบรนด์?
 • Brand = Profit การสร้างแบรนด์ ช่วยให้ผลกำไรเพิ่มขึ้นได้อย่างไร?
 • ช่องทางการสื่อสาร Brand บนดิจิทัล (Offline-Online)
 • การค้นหา / กำหนด / สร้างสรรค์ Brand Positioning ต้องทำอย่างไร (ใช้หลัก 3C)
 • แนวคิดหลักที่จะสื่อสาร เพื่อให้แบรนด์เป็นที่น่าสนใจ และจดจำได้ดี
 • Workshop: การค้นหา / กำหนด / สร้างสรรค์ Brand Positioning ของแบรนด์เดียวกัน
 • การค้นหา / กำหนด / สร้างสรรค์ Brand ต้องทำอย่างไร (ใช้หลัก 3C)
 • Workshop: การสร้างสรรค์ Brand IDEA? และสื่อสาร Brand
 • สรุปประเด็นสำคัญ

วิทยากรโดย :

อาจารย์ปริญญา ชุมรุม

 • นักวิชาการอิสระ และที่ปรึกษาด้านการตลาด, การสื่อสารการตลาด และการสร้างแบรนด์
 • วิทยากรผู้ดำเนินรายการด้านการตลาด, การสื่อสารการตลาด และการสร้างแบรนด์
 • นักออกแบบการเรียนรู้ และโค้ชด้านการนำเสนอผลงานทางธุรกิจ (Business Presentation)
 • ที่ปรึกษา บริษัท คลาวด์ไนน์ เวิล์ดไวด์ จำกัด (Digital Marketing Consultancy)
 • อาจารย์พิเศษด้านการตลาด, การสื่อสารการตลาด ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน
 • อดีตผู้อำนวยการศูนย์ศึกษา และวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • อดีตผู้บริหารและนักการตลาดในองค์กรเอกชน เช่น ปูนซิเมนต์ไทย, เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป, พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง, แคนนอนมาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) เป็นต้น
 • อดีตครีเอทีฟรายการโทรทัศน์ “สัญญามหาชน” บริษัท ดีทอล์ก จำกัด

ขอรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม

iPlus Learning & Consultative Co.,Ltd.

iPlus Learning & Consultative Co., Ltd.
80 Soi Charansanitwong 64 , Charansanitwong Rd.,
Bang Yi Khan, Bang Phlat, Bangkok 10700 Thailand
0 2883 0461

Please provide your information.
Our representative will contact you within 48 hours.