ดร.ปิติ ศรีแสงนาม

ดร.ปิติ ศรีแสงนาม

 • Role :
 • Website :
 • Experience :
 • Specialist in :

Education

 • Doctor of Philosophy (Economics) 2004 – 2008 Dissertation :“The Effect of ASEAN Economic Integration with the Special Reference
  to the Thai Economy”, The University of Melbourne, Australia
 • Master of Arts in International Economics and Finance 2000 – 2001, Chulalongkorn University
 • Bachelor in Economis with 2nd class honour 1996 – 2000, Chulalongkorn University

» Current Position

 • Full-time Lecturer in Economics, Faculty of Economics, Chulalongkorn University (2002 – Present)
 • Assistant Dean, Faculty of Economics, Chulalongkorn University (2012 – Present)
 • Director for Academic Affairs, ASEAN Studies Center, Chulalongkorn University (2013 – Present)
 • Director of International Economics Center, Chulalongkorn University (2012 – Present)
 • Programme Committee, Master of Arts in International Economics and Finance (MAIEF), Chulalongkorn University (2009 – Present)

» Related Experience

 • Deputy Director for Academic Affairs, ASEAN Studies Center, Chulalongkorn University (2012 – 2013)
 • Deputy Director for Academic Affairs, Centre for European Studies, Chulalongkorn University (2010 – 2012)
 • Lecturer “Managerial Economics” for Master in Business Administration (MBA), Vongchavalitkul University
 • Lecturer “Managerial Economics and Financial Management” for Doctoral Programme in Business Administration (DBA), Rattana Bundit University
 • Asian Property Development Public Company Limited วิเคราะห์ สำรวจ  รายงานดัชนีความพึงพอใจ (KPI) ของลูกค้าบริษัท
 • Lecturer in Microeconomics, Rangsit University

» Publications and Papers

 • Srisangnam P., and Thamanovanish N. 2013. ASEAN Integration and the Role of Thailand through Five Moments. In : ASEAN Unity and Maritime Challenges in South China Sea and Asia Pacific. The Centre for Asian Strategic Studies-India (CASS-India), New Delhi, in cooperation with the Institute of Security and International Studies (ISIS Thailand). 20 Jun 2013. Bangkok
 • Chirathivat, S., and P.Srisangnam. 2013. The 2030 Architecture of Association of Southeast Asian Nations Free Trade Agreements. ADBI Working Paper 419. Tokyo : Asian Development Bank Institute.
 • ปิติ ศรีแสงนาม (2013 [B.E.2556]). เรื่องควรรู้เกี่ยวกับกรอบความตกลง อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้กรอบ

การค้าเสรี. เครือกสิกร.

 • Srisangnam P., and Sermcheep S. (2011) The Encyclopedia of ASEAN : ASEAN Economic Community :

the 1st Phase. SEAMEO Regional Centre for Higher Education and Development and Fulbright Thailand.

 • ปิติ ศรีแสงนาม (2011 [B.E.2554]) บทบาทของอาเซียนต่อเศรษฐกิจ สังคม และระบบการศึกษาของประเทศ. โครงการอบรมหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะข้าราชการเพื่อเตรียมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2. ชลพฤกษ์ รีสอร์ต จังหวัดนครนายก, 13 มิถุนายน 2554.
 • Srisangnam P. and Sermcheep S. (2011) Geographical Simulation Analysis for ASEAN, China and India Case Study on Logistic Enhancement in Thailand. The Japan External Trade Organization (JETRO).
 • ปิติ ศรีแสงนาม (2003 [B.E.2546]) ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าไทย-จีน ที่มีต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, เสนอต่อสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กระทรวงอุตสาหกรรม.
 • Srisangnam, P. (2002) Modern Hyper and High-Inflation, Review of Literatures. Chulalongkorn Economics Research Center, CUEF Monthly Report, vol.23 April 2002. Thailand, 27/10/2006.
 • Srisangnam, P. (2001) International Trade, Foreign Direct Investment and Exchange Rate Linkages. MA International Economics and Finance. Chulalongkorn University.
 • etc.