ดร.มนูญ พรรณพลีวรรณ

ดร.มนูญ พรรณพลีวรรณ

  • Role :
  • Website :
  • Experience :
  • Specialist in :

การศึกษา

▪  ปริญญาโท จาก Emporia State University  ประเทศสหรัฐอเมริกา สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

▪  ปริญญาเอก จาก Magadh University  ประเทศอินเดีย

» ประสบการณ์การทำงาน

▪  Banking Officer – Charter Bank Kansas City, U.S.A.

▪ Counserlor – Thammasat University Nile Home for Children, U.S.A.

▪ Head of Management Training  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

▪  Chief Instructor Management Director  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

▪  Organization Development Director  บริษัท สามารถเทเลคอม จำกัด

▪  Business Development Director  บริษัท อิตัลไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

▪  Assistant Vice President  บริษัท ไทยซัมมิท ออโต้พาร์ท อินดัสทรี่ จำกัด

» ตำแหน่งงานปัจจุบัน

▪ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีลีดด์ จำกัด , บริษัท บีแคร์ จำกัด

▪ประธานที่ปรึกษา บริษัท โกลบัล คอนเซิน จำกัด

▪ประธานที่ปรึกษา สถาบันพัฒนาโลจิสติกส์ธุรกิจ

▪ประธานที่ปรึกษา บริษัท มายด์เน็ท จำกัด

▪ประธานที่ปรึกษา บริษัท เอ็กเพรส เน็ทเวิร์คเซอร์วิส จำกัด

▪ที่ปรึกษาด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ให้กับภาครับและเอกชน

» หน่วยงานที่รับเชิญบรรยาย ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ

▪  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

▪  บริษัท โฮมโปร จำกัด

▪  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด

▪  บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

▪  บริษัท เดอะเนชั่น จำกัด

▪  บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

▪  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

▪  บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด

▪  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

▪  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

▪  การสื่อสารแห่งประเทศไทย

▪  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

▪  ธนาคารแห่งประเทศไทย

▪  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

▪  องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์

▪  ฯลฯ

 

ดร.มนูญ พรรณพลีวรรณ

ดร.มนูญ พรรณพลีวรรณ

ดร.มนูญ พรรณพลีวรรณ

ดร.มนูญ พรรณพลีวรรณ

ดร.มนูญ พรรณพลีวรรณ

» หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ