ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์

ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์

  • Role :
  • Website :
  • Experience :
  • Specialist in :

การศึกษา

▪  Certified Management Consultant (CMC), The International Council of Management Consulting Institutes

▪  Doctor of Information and Control Engineering, Nagaoka University of Technology, Niigata, Japan

▪  Master of Mechanical System Engineering, Nagaoka University of Technology, Niigata, Japan

▪  Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering, Chiang Mai University

» ตำแหน่งงานปัจจุบัน

▪  กรรมการวิชาการ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

▪  กรรมการ สมาคมบูรณาการทรัพยากรมนุษย์

▪  วิทยากรที่ปรึกษา สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

▪  อาจารย์พิเศษ “Align Project to Corporate Strategy” วิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

▪  อาจารย์พิเศษ “Marketing Information System”

▪  BBA Thammasart Business School มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

» ประสบการณ์การทำงาน

▪  กรรมการผู้จัดการ  Kyoei Systems Co.,Ltd.

▪  ผู้ช่วยรองประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท สยามกลการ จำกัด

▪  ผู้จัดการฝ่ายขายลูกค้าญี่ปุ่น  Fujitsu System Business Thailand Co.,Ltd.

» งานด้านที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงการวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ  จัดอบรมบริษัทต่างๆ อาทิเช่น

▪  Summit Auto Body, Vision Automative (Thailand)

▪  PTT Group, Thai Oil (Public), Thai Plastic and Chemical

▪  S&P Syndicate, CP Food, Noodle Ratchada

▪  Thai Chamber of Commerce, Ministry of Industry, Social Security Office, etc.

▪  Tanachart Bank (Public), Krung Thai Bank, TMB, Ocean Insurance

▪  Other

ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์

ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์

ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์

ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์

» หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ