อาจารย์ สุรเจต เกิดศุข

อาจารย์ สุรเจต เกิดศุข

 • Role :
 • Website :
 • Experience :
 • Specialist in :

Education

 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์  สาขาการจัดการธุรกิจ, Warwick University  ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์  สาขาการจัดการวิศวกรรม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

» ประวัติการทำงาน

 • ผู้จัดการ บมจ. ร่วมทุนระหว่างปูนซีเมนต์ไทย, บริษัท ดาวเคมิคอล (SCG-DOW GROUP) จำกัด
 • ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (9 บริษัทของกลุ่ม SCG-DOW GROUP)
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรอาวุโส ด้านระบบบริหารคุณภาพและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท โรแบร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ประเทศไทย จำกัด
 • ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน บริษัท คาร์กิล สยาม จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลผลิต บริษัท ไอ.อี.เอส.ซี จำกัด

» Training & Certificates

 • Certified trainer for Social Style Series, Wilson Learning
 • Certified trainer for Time of your life, TRID
 • Certified trainer for Mentoring, Triple Creek
 • Certified trainer for Collaborating Effectively Across Culture, TMC
 • Certified trainer for Accelerated learn workshop, Learning Processes Ltd.
 • Certified lead auditor (No. A17086) for ISO 9000 : 2000 Series by IRCA

» องค์กรที่รับเชิญให้คำปรึกษาและฝึกอบรม  อาทิ

▪  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

▪  บริษัท โอสถสภา จำกัด

▪  บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

▪  บริษัท ดูเม็กซ์ ประเทศไทย จำกัด

▪  บริษัท พานาโซนิค ออโต้โมทีฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)

▪  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

▪  บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด

▪  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

▪  บริษัท วาไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

▪  บริษัท สยามไดกิ้น เซลส์ จำกัด

▪  บริษัท อิเมอร์สัน อิเล็คทริค (ประเทศไทย)

▪  บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด

▪  บริษัท สยามเคมีคัล โลจิสติกส์ จำกัด

▪  บริษัท บีโอ เมริเยอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

▪  บริษัท บอรอล คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด

▪  บริษัท รีเสิร์ช ไดนามิกส์ จำกัด

▪  บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด

▪  บริษัท แอโบร วาล์ว (ประเทศไทย) จำกัด

▪  บริษัท จีอี พลาสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

▪  บริษัท ซันแวลเล่ย์ (ไทยแลนด์) จำกัด

▪  บริษัท คิวรอน จำกัด

▪ ฯลฯ

 

อาจารย์สุรเจต เกิดศุข

อาจารย์สุรเจต เกิดศุข

อาจารย์สุรเจต เกิดศุข

อาจารย์สุรเจต เกิดศุข

อาจารย์สุรเจต เกิดศุข

» หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ