อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์

อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์

 • Role :
 • Website :
 • Experience :
 • Specialist in :

» การศึกษา

 • ปริญญาโท ด้านการตลาด  (MSIMC : Master of Science in Integrated Marketing Communications)  Loyola University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี ทางการตลาด  (Business Administration : Marketing)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

» ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายในหลักสูตร CRM การขาย การตลาด  การให้การบริการ  ศิลปะการโน้มน้าวใจและจูงใจ  การเจรจาต่อรอง ทั้งธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจภาคอุตสาหกรรมต่างๆ
 • อาจารย์พิเศษภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษภาควิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการบริหารงานขาย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

» ประสบการณ์การทำงาน

 • Project Leader – บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ – บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ – บริษัท ออตโต บ๊อก เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย จำกัด
 • ผู้จัดการคลังสินค้า – บริษัท ซับไมครอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการคลังสินค้า – บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • วิศวกรโครงการ – บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • วิศวกร โครงการ เอบีบี ดิสทรีบิวชั่น ลิมิเต็ด
 • วิศวกร โครงการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

» บริษัทที่ให้ความไว้วางใจ  อาทิเช่น

 • บริษัท ทรู คอปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ล็อกเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
 • บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด
 • GFA Thailand Co.,Ltd.
 • บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
 • ฯลฯ

อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์

อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์

อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์

อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์

อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์

อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์