งานสัมมนา KPIs vs OKRs Sharing วันที่ 29 ตุลาคม 2561

งานสัมมนา KPIs vs OKRs Sharing วันที่ 29 ตุลาคม 2561

งานเสวนานี้ท่านจะได้ร่วม แลกเปลี่ยน เรียนรู้มุมมองในหัวข้อสำคัญ ที่จะช่วยให้ท่านเข้าใจ OKRs
(Objectives and Key Results) มากยิ่งขึ้น

  • OKRs คืออะไร?
  • OKRs Story เจาะลึกที่มา และที่ไป
  • OKRs เหมือนหรือต่างกับ KPIs/ BSC/ MBO หรือไม่? อย่างไร?
  • OKRs นำไปใช้ ต้องทำอย่างไร? เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด

กับ 5 สุดยอด กูรูผู้มีประสบการณ์ในงานปรึกษาด้าน การวัดผล และการบริหารผลงาน ให้กับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน

1.ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร

2.ดร.ทายาท ศรีปลั่ง

3.อาจารย์วีระวัฒน์ พงษ์พยอม

4.ดร.ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล

5.รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

พบกันในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น.)
ห้อง Galleria Room ชั้น 5 @ S31 Sukhumvit Hotel (BTS สถานีอโศก และ MRT สุขุมวิท)

*******************************************************************************

ลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท (รวม Vat7%)
(รับประทานชา-กาแฟ และอาหารว่าง 1 มื้อ)

#ปิดรับสมัครในวันที่ 25 ต.ค.61 (24.00 น.)#

(งานสัมมนานี้เป็นการอัพเดทความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ไม่ได้แสวงหาผลกำไรทั้งสิ้น ค่าลงทะเบียนนี้
บริษัทไอพลัสฯ จะนำไปบริหารจัดการด้านสถานที่ และการอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านตลอดทั้งงาน)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5ABjhImj4WjFsJnikO4CGx1i4AtfgXGNHxC-2eRYVLOkHig/viewform?fbclid=IwAR2jFfjKCVIIGlo9DbeXSPL3jQUWPJlvfmTllF1wI4BZo9aNmKAfs74pW0Q
*******************************************************************************