อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์

อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์

  • Role :
  • Website :
  • Experience :
  • Specialist in :

การศึกษา

▪ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA. (NIDA)

▪ Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

▪ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

» ประสบการณ์การทำงาน

▪  ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งเขต 3 จังหวัดนนทบุรี, คณะกรรมการเลือกตั้งแห่งชาติ  (2543)

▪  ผู้จัดการสาขา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด  (2535 – 2541)

▪  ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด

▪  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีอยุธยาเซล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  (2532 – 2540)

▪  อาจารย์พิเศษปริญญาโท ภาควิชาส่งเสริมฯ คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (2534 – 2540)

» ตำแหน่งงานปัจจุบัน

▪  อาจารย์พิเศษโครงการ Mini Master Management คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA

▪  วิทยากรประจำสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสภาหอการค้าไทย

▪  วิทยากรประจำสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)

▪  วิทยากรปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

▪  สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

» องค์กรและสถาบันต่างๆ ที่รับเชิญเป็นวิทยากร

▪  สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

▪  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)

▪  สภาหอการค้าไทย

▪  โรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลัง

▪  บริษัท เซ็นทรัล รีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด

▪  บริษัท ดีทแฮล์ม เทรดดิ้ง จำกัด

▪  บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

▪  บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

▪  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

▪  โรงพยาบาล อาทิเช่น  โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลคามิลเลียน, โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล เป็นต้น

▪  บริษัทชั้นนำต่างๆ อีกมากมาย

อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์ 01 อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์ 02 อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์ 03 อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์ 04 อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์ 05 อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์ 06

» หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ