บรรยากาศการอบรมหลักสูตร Project Management ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร Project Management ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์

In-House Training (จัดอบรมภายในองค์กร)
Course : Project Management
Date : 25 กุมภาพันธ์ 2562
Instructor : ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์
Client : Cental Restaurants Group Co.,LTD.