[ภาพบรรยากาศ] การอบรมหลักสูตร OKRs – Objective Key Results

[ภาพบรรยากาศ] การอบรมหลักสูตร OKRs – Objective Key Results

[ภาพบรรยากาศ] การอบรมหลักสูตร
OKRs – Objective Key Results

In-House Training (จัดอบรมภายในองค์กร)
วิทยากร : ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์
Client : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ทำความรู้จักหลักสูตร OKRs ให้มากขึ้น >> คลิก