งานเสวนา KPIs vs OKRs Sharing วันที่ 29 ตุลาคม 2561 @S31 Sukhumvit Hotel

งานเสวนา KPIs vs OKRs Sharing วันที่ 29 ตุลาคม 2561 @S31 Sukhumvit Hotel

สำหรับงาน เสวนา KPIs vs OKRs Sharing

ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 @S31 Sukhumvit Hotel

iPlus Learning ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การตอบรับเข้าร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในครั้งนี้

และขอขอบคุณคณะวิทยากร กูรู ทั้ง 5 ท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนจนภารกิจในครั้งนี้สำเร็จลงด้วยภาพแห่งความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

  1. ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร

  2. ดร.ทายาท ศรีปลั่ง

  3. อาจารย์วีระวัฒน์ พงษ์พยอม

  4. ดร.ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล

  5. รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

  6. ผู้ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์สกนธ์ อาภาภรณ์กุล

iPlus Learning ขอนำภาพงานเสวนา KPIs vs OKRs Sharing

มาให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศกันครับ

สำหรับไฟล์การบรรยายของวิทยากร และคลิป VDO สัมภาษณ์จาก รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

ทางไอพลัสฯ จะประสานงาน และนำส่งให้ทุกท่านที่มาร่วมงาน ในลำดับต่อไป ครับ