3 ปัญหาสำคัญ ที่(มักจะ)ทำให้กลยุทธ์..ตกม้าตายจนไม่บรรลุเป้าหมาย

3 ปัญหาสำคัญ ที่(มักจะ)ทำให้กลยุทธ์..ตกม้าตายจนไม่บรรลุเป้าหมาย

3 ปัญหาสำคัญ ที่(มักจะ)ทำให้กลยุทธ์..ตกม้าตายจนไม่บรรลุเป้าหมาย

แผนกลยุทธ์คือแผนการขับเคลื่อนหลักขององค์กร รายละเอียดและความชัดเจนของเนื้องานจะมาจากความคิดที่ลึกซึ้งและผสมผสานความเป็นองค์กรอย่างเฉพาะตัว จากต้นน้ำที่มีคุณภาพ ดำเนินไปยังกลางน้ำที่เป็นระบบ มุ่งสู่ปลายน้ำเพื่อได้มาซึ่งเป้าหมาย  ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรต้องการเป็นอย่างยิ่ง

แต่ในหลายๆครั้ง หลายๆเหตุการณ์ กลับพบว่า แผนกลยุทธ์ไม่บรรลุเป้าหมาย และตกม้าตายในบางจุด เราจึงได้รวบรวมปัจจัยบางปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จนั้น ดังนี้

1.ขาดผู้ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ด้วยกระบวนการคิดที่ลึกซึ้ง ที่จะเก็บรายละเอียดในการปรับประยุกต์กับองค์กร

แผนกลยุทธ์ในหลายๆครั้ง เป็นเรื่องเส้นผมบังภูเขา จึงเป็นเรื่องที่ต้องการความเข้าใจในการขับเคลื่อนอย่างละเอียดอ่อนมากในแต่ละกระบวนการ เพราะหลักการเหตุผลหลักคือการทำน้อยแต่ได้มาก ทิศทางในแต่ละกระบวนการจึงเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งกับผู้ที่มีส่วนร่วมหลักและรอง

โดยธรรมขาติของมนุษย์ย่อมมองในมุมของตนเองเป็นที่ตั้ง ถึงแม้ในช่วงเริ่มต้นเราจะโฟกัสเป้าที่อิงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย แต่เมื่อดำเนินการไปเรื่อยๆ ก็มีโอกาสที่จะถูกดึงกลับมาที่เป้าที่อิงตัวเราได้เสมอๆ ทำให้ผลลัพธ์ในตอนสุดท้ายไม่ได้เป็นตามเป้าที่อิงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างเช่นที่วางไว้ในเช่นช่วงแรก

 

2.ขาดการร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลักๆ ที่มีความรู้ ความสามารถโดยตรง

ในหลายๆเหตุการณ์ของการทำงานด้านกลยุทธ์ที่จะสำเร็จได้ ความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญเสมอ โดยความร่วมมือจะสมบูรณ์แบบได้ การเห็นภาพเดียวกันเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะแนวโน้มที่ความร่วมมือจะขาดตกบกพร่องไป ก็เนื่องด้วยการเห็นภาพ การเข้าใจในภาพสุดท้ายมีความคลาดเคลื่อน

เมื่อคลาดเคลื่อน ย่อมเป็นธรรมชาติอีกเช่นกันที่แต่ละบุคคลที่มีส่วนร่วมนั้น จะเดินตามความเข้าใจของตนเอง ย่อมส่งผลให้องค์กรไม่บรรลุเป้าหมายอีกเช่นเคย

 

3.ในหลายๆครั้ง องค์กรมักจะมีแผนการทำงานที่มีจำนวนมากเกินไป

กลยุทธ์เป็นเรื่องของการอยากได้ มิใช่อยากทำ (ดร.รัฐ ธนาดิเรก) ….หากเราไม่เข้าใจแนวคิดนี้ อย่างมากพอ

จะทำให้แผนกลยุทธ์กลายเป็นเพียงแผนการทำงานที่มีจำนวนมาก เพื่อตอบความต้องการของทุกทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องนั่นเอง หลายๆครั้งแนวทางของกลยุทธ์สร้างมาอย่างดีแล้ว แต่เมื่อถึงการลงมือทำ กลับมีแผนการทำงานที่มากเกินไป

จึงยิ่งทำให้แผนกลยุทธ์ที่คาดหวังไว้นั้น หลุดจากแนวคิดที่ถูกต้องมากออกไปทุกที  ทำให้ทุกๆฝ่ายมองเป็นภาระ เป็นสิ่งที่ไม่ท้าทายสำหรับคนทำงาน ในท้ายที่สุดแผนกลยุทธ์นั้นก็จะไม่ถูกนำมาใช้กับองค์กรเพื่อสร้างประโยชน์ในด้านต่างๆ

สรุป

การคิด วิเคราะห์ด้านกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรมีความสำคัญมาก แต่การทำให้กลยุทธ์นั้นๆสำเร็จตามเป้าหมายที่แท้จริง อาจจะยากยิ่งกว่า เพราะเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความลึกซึ้ง และเฉียบคม รวมทั้งประสบการณ์มากมายหลอมรวมมาเป็นภาพเดียวกันจริงๆ

ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัยนี้ เป็นเพียงปัจจัยส่วนนึงที่ทาง iPlus ได้รวบรวมไว้จากประสบการณ์ที่ได้ร่วมทำงานกับองค์กรต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางและมุมมองสำหรับผู้ที่สนใจและองค์กรต่างๆต่อไป

 


Reference : รวบรวมข้อมูลจากการอบรม “หลักสูตรด้านกลยุทธ์” ที่จัดโดย iPlus Learning & Consultative

 

บทความที่เกี่ยวข้อง