5 ข้อห้าม ในการคิดกลยุทธ์

5 ข้อห้าม ในการคิดกลยุทธ์

5 ข้อห้าม ในการคิดกลยุทธ์

ในกระบวนการคิดกลยุทธ์มีองค์ประกอบที่ต้องคำนึงถึงหลากหลาย เพื่อให้ได้กลยุทธ์ที่เฉียบคม ดร.รัฐ ธนาดิเรก ได้วางข้อห้ามในการคิดกลยุทธ์ไว้อย่างครบถ้วนทุกมุมมอง iPlus จึงขอดึง 5 ข้อห้ามสำคัญในการคิดกลยุทธ์ออกมาดังนี้

  1. ห้ามมี Scope การคิดกลยุทธ์ที่แคบ และ เอาความคิดหรือมุมมองของตนเองเป็นที่ตั้ง
  2. ห้ามคิดกลยุทธ์ แบบ Inside-Out ควรคิดแบบ Outside-In แล้วค่อย Inside-Out
  3. ห้ามมี Style การคิดกลยุทธ์ ที่จะต้อง ทำทุกอย่าง “ตามตำรา” ให้ Perfect (ตำราทำหน้าที่เป็นแค่ Guideline ที่ช่วยลด การผิดพลาด แต่ไม่ใช่  SUCCESS  Formula)
  4. ห้ามเชื่อว่า ความสำเร็จในการกำหนดกลยุทธ์ถูกสะท้อนได้จาก “การที่เราสามารถ Dominate หรือ ครอบงำความคิดผู้อื่น” แต่ควรคิดว่า… กลยุทธ์ที่ดี เป็นการ Make sure ว่า Action ของเราจะนำมา ซึ่ง Reactionของอีกฝ่าย ที่เป็นไปตาม ที่เราต้องการ
  5. ห้ามเริ่มต้นการคิดเชิงกลยุทธ์ด้วยคำถามว่า “เราจะทำอะไร” แต่ควรเริ่มด้วยการคิดที่ว่า ผลลัพท์ที่ต้องการบรรลุ หรือ โจทย์ที่เราต้องการแก้ และมีคุณค่าบนมุมมองของเจ้าของทรัพยากร คืออะไร?”

 


 Reference : Rath Dhnadirek,Ph.D.

 Complier By iPlus 

บทความที่เกี่ยวข้อง