6 เหตุผลหลักที่ทำให้กระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ถูกมองข้าม

6 เหตุผลหลักที่ทำให้กระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ถูกมองข้าม

 

ความสำคัญของกลไกการคิดเชิงกลยุทธ์  คือ เพื่อเรียงร้อยขั้นตอนในการคิดที่เหมาะสมต่อการได้มาซึ่งกลยุทธ์ที่มีคุณภาพและเอื้อต่อการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ  รวมทั้งบูรณาการองค์ความรู้ที่เอื้อต่อการกำหนดแผนกลยุทธ์ และนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติเข้าด้วยกัน  ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่หลายๆ องค์กรควรให้ความสำคัญ  แต่ก็มักจะเกิดคำถามขึ้นมาว่า ในเมื่อกระบวนการเป็นสิ่งที่สำคัญ…ทำไมขั้นตอนของ
การคิดเชิงกลยุทธ์จึงมักถูกมองข้าม???

6 เหตุผลหลักที่ทำให้กระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ถูกมองข้าม

  1. ขอบเขตที่จำกัดของความคิด – การให้ความสนใจเพียงแค่สิ่งที่อยู่ข้างหน้า หรือ เพียงแค่ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น เลยไม่สามารถมองเกินขอบเขตของ การปฏิบัติหน้าที่

  2. การให้ความสนใจกับการปฏิบัติในทันทีโดยไม่ฉุกคิดก่อน

  3. การเปลี่ยนประเด็นที่ตนสนใจเป็นแนวทางการปฏิบัติทันที โดยมองข้ามกระบวนการกำหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์ และ วางแผน

  4. การถูกสอนและถูกปลูกฝังให้คิดแก้โจทย์จนคุ้นเคยเป็นนิสัย

  5. การเรียนรู้แบบ Syntax Learning (มักคิดกันว่า การวางแผนกลยุทธ์ ต้องมุ่งเน้นที่ การ “เขียน” แผน เลยทำให้ละเลยการคิดที่เหมาะสม)

  6. ความคุ้นเคยกับการใช้ Tactics เพื่อเอาตัวรอดในการดำเนินชีวิตโดยปราศจากกลยุทธ์  ซึ่งโดยแท้จริงแล้ว Tactic และ กลยุทธ์ เป็นสิ่งที่ควรคู่ไปด้วยกัน  ตามคำกล่าวที่ว่า “กลยุทธ์ที่ไม่มี Tactic อาจทำให้เราตายกลางทาง  Tactic ที่ไม่มีกลยุทธ์ อาจทำให้เราหลงทาง” เราจึงควรให้ความสำคัญกับทั้งสองสิ่งไปพร้อมกัน

 


Reference : Rath Dhnadirek,Ph.D.

Complier By iPlus

บทความที่เกี่ยวข้อง