สมการ Simple Rule ของการคิดเชิงกลยุทธ์ คืออะไร

สมการ Simple Rule ของการคิดเชิงกลยุทธ์ คืออะไร

 

ด้วยประสบการณ์ของการเป็นวิทยากรที่ศึกษาค้นคว้าในเรื่องของแนวคิดของความเป็นกลยุทธ์หลายสิบปี ดร.รัฐ ธนาดิเรก
สามารถถ่ายทอดแนวทางการคิดของความเป็นกลยุทธ์ โดยการคิดกลยุทธ์คือมองเป้าหมายในอนาคตเพื่อการสร้างประโยชน์จากเดิมให้มากที่สุด โดยใช้ของเดิมที่มีอยู่มาต่อยอดผลักดันต่อไป กลยุทธ์ต้องทำน้อยๆ ได้มากๆ  เหมือนการ จะยิงปืนนัดเดียวได้นกทั้งฝูง โดยกำหนด นก ที่จะยิงก่อน ว่าจะเอานกกี่ตัว นกชนิดอะไร ไปสู่การเลือกกระสุนและปืน เพื่อการยิงครั้งเดียวได้นกตามที่ต้องการ จากแนวคิดนี้ออกมาเป็น

สมการ Simple Rule (X+Y → Z) อยากได้ Z ของเดิมมีอยู่ X เลยต้องต่อยอดด้วย Y

Z อยากได้ นกทั้งฝูงโดยการยิงกระสุนเพียงนัดเดียว

X ของเดิม มีเพียงปืนและกระสุน

Y  คือกลยุทธ์หรือสิ่งที่จะต้องทำเพิ่ม ที่จะได้นกโดยการยิงกระสุนเพียงนัดเดียว

สมการที่เข้าใจง่าย มีความเป็นระบบ สมเหตุสมผล สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที  สมการ Simple Rule (X+Y → Z) ของการคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นหนึ่งในแก่นแท้ของความป็นกลยุทธ์ ที่จะทำให้คุณเป็นนักกลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบ


Reference : Rath Dhnadirek,Ph.D.

Complier By iPlus

บทความที่เกี่ยวข้อง