บรรยากาศการฝึกอบรม

In-House Training (จัดอบรมภายในองค์กร) Course : Project Management Date :  7 November 2018 Instructor : ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล Client : บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด  

IN-HOUSE หลักสูตร Project Management ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

In-House Training (จัดอบรมภายในองค์กร) Course : Project Management Date :  7 November 2018 Instructor : ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล Client : บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด  

iPlus Learning ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การตอบรับเข้าร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในครั้งนี้ และขอขอบคุณคณะวิทยากร กูรู ทั้ง 5 ท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนจนภารกิจในครั้งนี้สำเร็จลงด้วยภาพแห่งความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

งานเสวนา KPIs vs OKRs Sharing วันที่ 29 ตุลาคม 2561 @S31 Sukhumvit Hotel

iPlus Learning ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การตอบรับเข้าร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในครั้งนี้ และขอขอบคุณคณะวิทยากร กูรู ทั้ง 5 ท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนจนภารกิจในครั้งนี้สำเร็จลงด้วยภาพแห่งความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

Instructor : ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์ Client : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

IN-HOUSE หลักสูตร CUSTOMER ANALYSIS & CONSULTATIVE SKILL รุ่นที่ 8

Instructor : ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์ Client : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

Instructor : ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์ Client : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

IN-HOUSE หลักสูตร CUSTOMER ANALYSIS & CONSULTATIVE SKILL รุ่นที่ 3

Instructor : ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์ Client : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

Instructor : ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์ Client : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

IN-HOUSE หลักสูตร Customer Analysis & Consultative Skill รุ่นที่ 2

Instructor : ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์ Client : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

Instructor : อาจารย์สุรเจต เกิดศุข บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

IN-HOUSE หลักสูตร : Persuasive Communication (การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจผู้อื่น) รุ่นที่ 1

Instructor : อาจารย์สุรเจต เกิดศุข บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

Instructor : อาจารย์สุรเจต เกิดศุข Client : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

IN-HOUSE หลักสูตร : Problem Analysis & Solving รุ่นที่ 1

Instructor : อาจารย์สุรเจต เกิดศุข Client : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

Instructor : อาจารย์สุรเจต เกิดศุข Client : บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

IN-HOUSE หลักสูตร : Assertiveness Communication รุ่นที่ 1 วันที่ 23 เมษายน 2561

Instructor : อาจารย์สุรเจต เกิดศุข Client : บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Instructor : ดร.บดี ตรีสุคนธ์ Client : มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

IN-HOUSE หลักสูตร : ความเข้าใจและการกำหนด KPIs สำหรับฝ่ายงานต่างๆ ในองค์กร วันที่ 12 มีนาคม 2561

Instructor : ดร.บดี ตรีสุคนธ์ Client : มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Instructor : ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ Client : บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด

IN-HOUSE หลักสูตร : Boost up inspiration for Marketer (รุ่น 4) วันที่ 12 ตุลาคม 2560

Instructor : ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ Client : บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด

Instructor : คุณบุณย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์ Executive Vice President (EVP) Bar B Q Plaza Business Unit Client : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

Guest Speaker : Customer Experience in Digital Age วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

Instructor : คุณบุณย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์ Executive Vice President (EVP) Bar B Q Plaza Business Unit Client : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

Instructor : อาจารย์ ประสงค์ ทองสุขประสงค์ Client : บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด

IN-HOUSE หลักสูตร : Excellent Leadership Model (รุ่นที่ 2) วันที่ 28 มิถุนายน 2560

Instructor : อาจารย์ ประสงค์ ทองสุขประสงค์ Client : บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด

Instructor : ดร.เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์ Client : บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด

In-House หลักสูตร : กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ วันที่ 20-21 มิถุนายน 2560

Instructor : ดร.เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์ Client : บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด

Instructor : ดร.มนูญ พรรณพลีวรรณ Client : บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด

IN-HOUSE หลักสูตร : Modernized Leadership Model Module Managerial Leadership Model วันที่ 1 เมษายน 2560

Instructor : ดร.มนูญ พรรณพลีวรรณ Client : บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด