บรรยากาศการฝึกอบรม

การอบรมหลักสูตร OKRs – Objective Key Results In-House Training (จัดอบรมภายในองค์กร) วิทยากร : ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ Client : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ทำความรู้จักหลักสูตร OKRs ให้มากขึ้น >> คลิก

[ภาพบรรยากาศ] การอบรมหลักสูตร OKRs – Objective Key Results

การอบรมหลักสูตร OKRs – Objective Key Results In-House Training (จัดอบรมภายในองค์กร) วิทยากร : ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ Client : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ทำความรู้จักหลักสูตร OKRs ให้มากขึ้น >> คลิก

In-House Training (จัดอบรมภายในองค์กร) Course : Change Management to Success Instructor : อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ Client : บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

[ภาพบรรยากาศ] อบรมหลักสูตร Change Management to Success

In-House Training (จัดอบรมภายในองค์กร) Course : Change Management to Success Instructor : อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ Client : บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Instructor : อาจารย์ทวนทอง ทองเต็ม Client : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

In-House Training หลักสูตร ทัศนคติและบุคลิกภาพในการให้บริการแบบมืออาชีพ

Instructor : อาจารย์ทวนทอง ทองเต็ม Client : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Instructor : อาจารย์อักษร แจ่มศรี Client : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

In-House หลักสูตรอบรม เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและสมรรถนะ

Instructor : อาจารย์อักษร แจ่มศรี Client : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ภาพบรรยากาศงาน Guest Speaker ในหัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่การสร้าง Business Ecosystem" โดย iPlus ได้เรียนเชิญคุณวริศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด

Guest Speaker คุณรวิศ หาญอุตสาหะ การสร้าง Business Ecosystem

ภาพบรรยากาศงาน Guest Speaker ในหัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่การสร้าง Business Ecosystem" โดย iPlus ได้เรียนเชิญคุณวริศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด

Instructor : ดร.รัฐ ธนาดิเรก Client : กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ และพัฒนาตราสารหนี้ในประเทศ

IN-HOUSE หลักสูตรอบรม การทบทวนแผนยุทธศาสตร์องค์กร ดร.รัฐ ธนาดิเรก

Instructor : ดร.รัฐ ธนาดิเรก Client : กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ และพัฒนาตราสารหนี้ในประเทศ

Instructor : ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์ Client : วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

IN-HOUSE หลักสูตร Professional Project Management ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์

Instructor : ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์ Client : วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

Instructor : ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล Client : บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

IN-HOUSE หลักสูตร Project Management ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

Instructor : ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล Client : บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

iPlus Learning ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การตอบรับเข้าร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในครั้งนี้ และขอขอบคุณคณะวิทยากร กูรู ทั้ง 5 ท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนจนภารกิจในครั้งนี้สำเร็จลงด้วยภาพแห่งความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

งานเสวนา KPIs vs OKRs Sharing วันที่ 29 ตุลาคม 2561 @S31 Sukhumvit Hotel

iPlus Learning ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การตอบรับเข้าร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในครั้งนี้ และขอขอบคุณคณะวิทยากร กูรู ทั้ง 5 ท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนจนภารกิจในครั้งนี้สำเร็จลงด้วยภาพแห่งความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

Instructor : ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์ Client : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

IN-HOUSE หลักสูตร CUSTOMER ANALYSIS & CONSULTATIVE SKILL รุ่นที่ 8

Instructor : ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์ Client : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

Instructor : ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์ Client : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

IN-HOUSE หลักสูตร CUSTOMER ANALYSIS & CONSULTATIVE SKILL รุ่นที่ 3

Instructor : ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์ Client : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

Instructor : ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์ Client : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

IN-HOUSE หลักสูตร Customer Analysis & Consultative Skill รุ่นที่ 2

Instructor : ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์ Client : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

Instructor : อาจารย์สุรเจต เกิดศุข บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

IN-HOUSE หลักสูตร : Persuasive Communication (การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจผู้อื่น) รุ่นที่ 1

Instructor : อาจารย์สุรเจต เกิดศุข บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

Instructor : อาจารย์สุรเจต เกิดศุข Client : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

IN-HOUSE หลักสูตร : Problem Analysis & Solving รุ่นที่ 1

Instructor : อาจารย์สุรเจต เกิดศุข Client : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

Instructor : อาจารย์สุรเจต เกิดศุข Client : บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

IN-HOUSE หลักสูตร : Assertiveness Communication รุ่นที่ 1 วันที่ 23 เมษายน 2561

Instructor : อาจารย์สุรเจต เกิดศุข Client : บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Instructor : ดร.บดี ตรีสุคนธ์ Client : มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

IN-HOUSE หลักสูตร : ความเข้าใจและการกำหนด KPIs สำหรับฝ่ายงานต่างๆ ในองค์กร วันที่ 12 มีนาคม 2561

Instructor : ดร.บดี ตรีสุคนธ์ Client : มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Instructor : ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ Client : บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด

IN-HOUSE หลักสูตร : Boost up inspiration for Marketer (รุ่น 4) วันที่ 12 ตุลาคม 2560

Instructor : ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ Client : บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด

Instructor : คุณบุณย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์ Executive Vice President (EVP) Bar B Q Plaza Business Unit Client : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

Guest Speaker : Customer Experience in Digital Age วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

Instructor : คุณบุณย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์ Executive Vice President (EVP) Bar B Q Plaza Business Unit Client : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

Instructor : อาจารย์ ประสงค์ ทองสุขประสงค์ Client : บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด

IN-HOUSE หลักสูตร : Excellent Leadership Model (รุ่นที่ 2) วันที่ 28 มิถุนายน 2560

Instructor : อาจารย์ ประสงค์ ทองสุขประสงค์ Client : บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด

Instructor : ดร.เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์ Client : บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด

In-House หลักสูตร : กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ วันที่ 20-21 มิถุนายน 2560

Instructor : ดร.เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์ Client : บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด

Instructor : ดร.มนูญ พรรณพลีวรรณ Client : บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด

IN-HOUSE หลักสูตร : Modernized Leadership Model Module Managerial Leadership Model วันที่ 1 เมษายน 2560

Instructor : ดร.มนูญ พรรณพลีวรรณ Client : บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด